मराठीसाठी वेळ काढा

मराठीसाठी वेळ काढा

मराठीत टंकनासाठी इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड शिका -- तो शाळेतल्या पहिलीच्या पहिल्या धड्याइतकाच (म्हणजे अआइई, कखगघचछजझ....या पद्धतीचा ) सोपा आहे. मग तुमच्या घरी कामाला येणारे, शाळेत आठवीच्या पुढे न जाउ शकलेले सर्व, इंग्लिशशिवायच तुमच्याकडून पाच मिनिटांत संगणक-टंकन शिकतील. त्यांचे आशिर्वाद मिळवा.

Tuesday, November 13, 2012

नरेंद्र गोळे यांनी करून दिलेला अनुदिनी परिचय-३: प्रशासनाकडे वळून बघतांना


नरेंद्र गोळे यांनी करून दिलेला 

अनुदिनी परिचय-३: प्रशासनाकडे वळून बघतांना

No comments:

Post a Comment