मराठीसाठी वेळ काढा

मराठीसाठी वेळ काढा

मराठीत टंकनासाठी इन्स्क्रिप्ट की-बोर्ड शिका -- तो शाळेतल्या पहिलीच्या पहिल्या धड्याइतकाच (म्हणजे अआइई, कखगघचछजझ....या पद्धतीचा ) सोपा आहे. मग तुमच्या घरी कामाला येणारे, शाळेत आठवीच्या पुढे न जाउ शकलेले सर्व, इंग्लिशशिवायच तुमच्याकडून पाच मिनिटांत संगणक-टंकन शिकतील. त्यांचे आशिर्वाद मिळवा.

Tuesday, November 13, 2012

xx अर्थशास्त्र -- प्रश्न 4, 5 jpg


प्रश्न ४ -अपंगांसाठी जागा राखीव ठेवतात, त्यांना काम कसं जमेल ? 
पण त्यांना काम जमल असं काही उदाहरण आहे का ?
हो. अपंगांना काही गोष्टी आपल्या सारख्या जमणार नाहीत, पण काहीच जमणार नाही असं थोडच आहे. मुख्य प्रश्न आहे आत्मविश्वासाचा. तो असला तर खूप काही करता येतं (To complete as per jpg here)
प्रश्न ५ -- अर्थशास्त्र म्हणजे काय?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment